rowes powered by SOFTEC

Moderné IoT riešenia pre systém riadenia zimnej údržby a monitoring kvality životného prostredia.

rowes-enviro-logo-white.svg

Monitoring kvality životného prostredia

rowes-meteo-logo-white

Systém riadenia zimnej údržby ciest