Monitoring kvality životného prostredia

Objavte nízkonákladové a efektívne riešenie envirostaníc na meranie kvality ovzdušia a hluku.

Efektívne IoT stanice pre meranie kvality ovzdušia a hluku.

nadmerna-hlucnost
znecistenie-ovzdusia

PROBLEMATIKA

Životné prostredie
a jeho vplyv

Znečistenie ovzdušia je environmentálnym rizikom pre zdravie v Európskej únii. Spôsobuje približne 400 000 predčasných úmrtí ročne a zdravotná starostlivosť stojí stovky miliárd eur. Nepriaznivý vplyv na kvalitu života a zdravie má aj hluk a spôsobuje 10 000 prípadov predčasných úmrtí ročne.

Prijímajú sa preventívne a reaktívne opatrenia na zvýšenie kvality ovzdušia a udržanie bezpečnej hladiny hluku. Je potrebné poznať nielen aktuálnu úroveň znečistenia ovzdušia a hluku, ale aj schopnosť analyzovať historické trendy a kombinovať ich s inými zdrojmi (ako sú napríklad meteorologické a demografické údaje).

ENVIROSTANICE

Efektívne a nízkonákladové riešenie envirostaníc

Náš systém je navrhnutý pre husté plošné rozmiestnenie a dokáže spolupracovať s konvenčnými stanicami. Sú v súlade so súčasným konceptom IoT.
Malé a dostupnejšie
Väčší dosah monitorovania
Nízka spotreba energie
Nižšie náklady na prevádzku
Jednoduchá inštalácia
Bežné stanice
Veľké a drahé
Menší dosah monitorovania
Vyššia spotreba energie
Nákladná prevádzka
Zložitá inštalácia

PARAMETRE

Merané parametre

meteo-icon

Meteorologické dáta

  • teplota vzduchu
  • relatívna vlhkosť
  • rosný bod
  • tlak vzduchu
air-icon

Kvalita ovzdušia

  • oxidu uhoľnatého (CO)
  • oxidu dusičitého (NO2)
  • oxidu siričitého (SO2)
  • ozónu (O3)
  • tuhých častíc (PM10, PM2,5, PM1,0)
sound-icon

Hladina hluku

  • ekvivalentná frekvenčne vážená hladina akustického tlaku

PREVÁDZKA

Jednoduchá prevádzka a práca s dátami

Namerané údaje sa odosielajú pomocou bezdrôtových sietí – LoRAWAN, NB-IoT alebo GSM.

Grafy znázorňujú údaje v reálnom čase alebo údaje namerané v minulosti v rôznych časoch.

Modulom výstrah skontrolujete aktuálnu kvalitu ovzdušia alebo problémy s hlukom vo farebnom semaforovom systéme.

Údaje sa ukladajú do centrálnej databázy, z ktorej sa dajú extrahovať pre ďalšie analýzy.

Prevádzkovanie systému pomocou cloudovej služby bez nutnosti obstarávania hardvéru alebo softvéru.

Napíšte nám a objavte Rowes Enviro

KONTAKT

rowes-enviro-logo-white
Ondrej Svačina

Business Development Manager

SOFTEC
Einsteinova 33
851 01 Bratislava
www.softec.sk